Chồng Bính Tý 1996 vợ Giáp Thân 2004 sinh con năm nào tốt nhất?

chồng 1996 vợ 2004 sinh con năm nào hợp

Con sinh ra hợp tuổi bố mẹ không chỉ mang lại may mắn và tương lại sáng sủa cho con, mà còn đem lại thành công trong sự nghiệp, tài lộc và sự hạnh phúc cho bố mẹ. Vậy chồng 1996 vợ 2004 sinh con năm nào hợp đang là thắc mắc của nhiều bố mẹ. Cùng Nguhanhtuongsinh tìm hiểu tại bài viết chi tiết này xem tuổi nào hợp nhé!

Thông quan chi tiết tuổi bố Bính Tý 1996 mẹ Giáp Thân 2004

Tiêu chí Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh Bính Tý 1996 Giáp Thân 2004
Mệnh cung Giản hạ thủy Tuyền trung thủy
Cung phi Tốn Khảm

Chồng 1996 vợ 2004 sinh con năm nào tốt nhất?

Chồng Bính Tý 1996 vợ Giáp Thân 2004 sinh con năm 2023 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi Mão, tức Mèo qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

Niên mệnh của con là Kim, niên mệnh của bố là Thủy, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh bố vì Kim sinh Thủy. Mệnh con làm lợi cho mệnh bố=> Tiểu cát
 • Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh mẹ vì Kim sinh Thủy. Mệnh con làm lợi cho mệnh mẹ=> Tiểu cát
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 3/4 điểm

Thiên can của con là Quý, thiên can của bố là Bính, thiên can của mẹ là Giáp.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Mão, địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Thân.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con vừa phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu), vừa phạm Tương hình (Tý chống Mão) => Hung
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4 điểm

Kết luận: Năm 2023 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con ở mức trung bình (5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Bính Tý 1996 vợ Giáp Thân 2004 có thể sinh con năm 2023.

Chồng Bính Tý 1996 vợ Giáp Thân 2004 sinh con năm 2024 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, tức Rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Thủy, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh bố tương khắc với niên mệnh con vì Thủy khắc Hỏa. Mệnh bố bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì Thủy khắc Hỏa. Mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 0/4 điểm

Thiên can của con là Giáp, thiên can của bố là Bính, thiên can của mẹ là Giáp.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Thìn, địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Thân.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) => Cát
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) => Cát
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 4/4 điểm

Kết luận: Năm 2024 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con ở mức trung bình (5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Bính Tý 1996 vợ Giáp Thân 2004 có thể sinh con năm 2024.

Chồng Bính Tý 1996 vợ Giáp Thân 2004 sinh con năm 2025 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là Xuất Huyệt Chi Xà, tức Rắn rời hang. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Thủy, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh bố tương khắc với niên mệnh con vì Thủy khắc Hỏa. Mệnh bố bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì Thủy khắc Hỏa. Mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 0/4 điểm

Thiên can của con là Ất, thiên can của bố là Bính, thiên can của mẹ là Giáp.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Tỵ, địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Thân.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con đạt Lục Hợp (Tỵ hợp Thân), cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) và phạm Tương hình (Dần – Tỵ – Thân chống nhau), hung. Nên Cát – hung trung hòa => Bình
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm

Kết luận: Năm 2025 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (3/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Bính Tý 1996 vợ Giáp Thân 2004 không hợp tuổi sinh con năm 2025.

Chồng Bính Tý 1996 vợ Giáp Thân 2004 sinh con năm 2026 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là Hành Lộ Chi Mã, tức Ngựa chạy trên đường. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Thủy, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh con và niên mệnh bố không sinh không khắc với nhau vì Thủy hòa Thủy => Bình
 • Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khắc với nhau vì Thủy hòa Thủy => Bình
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 2/4 điểm

Thiên can của con là Bính, thiên can của bố là Bính, thiên can của mẹ là Giáp.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Ngọ, địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Thân.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con phạm Lục Xung (Tý xung Ngọ) và phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) => Hung
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4 điểm

Kết luận: Năm 2026 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (4/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Bính Tý 1996 vợ Giáp Thân 2004 không hợp tuổi sinh con năm 2026.

Chồng Bính Tý 1996 vợ Giáp Thân 2004 sinh con năm 2027 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2027 tuổi Đinh Mùi, tức tuổi con dê. Thường gọi là Thất Quần Chi Dương, tức Dê lạc đàn. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Thủy, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh con và niên mệnh bố không sinh không khắc với nhau vì Thủy hòa Thủy => Bình
 • Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khắc với nhau vì Thủy hòa Thủy => Bình
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 2/4 điểm

Thiên can của con là Đinh, thiên can của bố là Bính, thiên can của mẹ là Giáp.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Mùi, địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Thân.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con phạm Lục Hại (Tý hại Mùi) => Hung
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4 điểm

Kết luận: Năm 2027 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (4/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Bính Tý 1996 vợ Giáp Thân 2004 không hợp tuổi sinh con năm 2027.

Chồng 1996 vợ 2004 sinh con năm 2024 tháng nào đẹp?

Bản mệnh Vượng Tướng Hưu Tử
Kim Thu Tứ Quý Đông Xuân Hạ
Mộc Xuân Đông Hạ Tứ Quý Thu
Thuỷ Đông Thu Xuân Hạ Tứ Quý
Hoả Hạ Xuân Tứ Quý Thu Đông
Thổ Tứ Quý Hạ Thu Đông Xuân

Chồng Bính Tý 1996 vợ Giáp Thân 2004 nên sinh con năm 2024 vào các tháng: 4, 5, 1, 2.

Kết luận

Các năm khác sinh con hợp với chồng 1996 vợ 2004 là: 2032 (7.5/10 điểm), 2033 (7.5/10 điểm), 2036 (6/10 điểm), 2040 (7/10 điểm), 2041 (7/10 điểm), 2044 (7/10 điểm), 2045 (6.5/10 điểm)

Các yếu tố này cũng chỉ là một phần trong cuộc đời con người, cũng có nhiều trường hợp bố mẹ khó chọn được năm để sinh con hợp tuổi của mình. Do vậy không nên nhất thiết phải chọn năm để sinh, còn rất nhiều yếu tố khác quyết định đến cuộc đời con người như môi trường, xã hội, gia đình tốt đẹp thì chúng ta sẽ xin ra những đứa con ngoan ngoãn.

5/5 - (2 bình chọn)

Quốc Tuấn

Chuyên gia phong thuỷ
Xin chào các bạn, tôi là Quốc Tuấn. Tôi là một chuyên gia hàng đầu về Ngũ Hành và phong thủy tại Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tôi đã giúp hàng ngàn người tìm hiểu và áp dụng nguyên lý Ngũ Hành vào cuộc sống hàng ngày để đạt được sự cân bằng và thịnh vượng.