Chồng Bính Tý 1996 vợ Quý Mùi 2003 sinh con năm nào tốt?

chồng 1996 vợ 2003 sinh con năm nào hợp

Bạn đang vướng mắc chồng 1996 vợ 2003 sinh con năm nào tốt nhất để con luôn được thông minh, khỏe mạnh. Tại bài viết này Nguhanhtuongsinh sẽ lý giải chi tiết cho bạn tất cả các thông tin để bạn có thể lựa chọn được năm đẹp nhất để con phù hợp với mệnh số của mình!

Thông tin chi tiết chồng 1996 vợ 2003

Tiêu chí Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1996 2003
Can Chi Bính Tý Quý Mùi
Mệnh cung Giản hạ thủy Dương liễu mộc
Cung phi Tốn Ly

Chồng 1996 vợ 2003 sinh con năm nào tốt nhất

Dự kiến sinh con năm 2023

 • Năm sinh dự kiến của con: 2023
 • Năm âm lịch: Quý Mão
 • Ngũ hành: Kim – Bạch Kim (Bạch kim)

Ngũ hành sinh khắc:

 • Ngũ hành của con là Kim, bố là Thuỷ, mẹ là Mộc, như vậy:
 • Ngũ hành của bố là Thuỷ tương sinh với Kim của con, rất tốt.
 • Ngũ hành của mẹ là Mộc tương khắc với Kim của con, không tốt.
 • Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2/4

Thiên can xung hợp:

 • Thiên can của con là Quý, bố là Bính, mẹ là Quý, như vậy:
 • Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

Địa chi xung hợp:

 • Địa chi của con là Mão, bố là tý, mẹ là Mùi, như vậy:
 • Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Địa Chi của mẹ là Mùi tương hợp với Mão của con, rất tốt.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

Kết luận: Tổng điểm là 5.5/10

Dự kiến sinh con năm 2024

 • Năm âm lịch: Giáp Thìn
 • Ngũ hành: Hoả – Phú đăng Hoả (Lửa đèn )

Ngũ hành sinh khắc:

 • Ngũ hành của con là Hoả, bố là Thuỷ, mẹ là Mộc, như vậy:
 • Ngũ hành của bố là Thuỷ tương khắc với Hoả của con, không tốt.
 • Ngũ hành của mẹ là Mộc tương sinh với Hoả của con, rất tốt.
 • Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2/4

Thiên can xung hợp:

 • Thiên can của con là Giáp, bố là Bính, mẹ là Quý, như vậy:
 • Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

Địa chi xung hợp:

 • Địa chi của con là Thìn, bố là tý, mẹ là Mùi, như vậy:
 • Địa Chi của bố là tý tương hợp với Thìn của con, rất tốt.
 • Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

Kết luận: Tổng điểm là 5.5/10

Dự kiến sinh con năm 2025

 • Năm âm lịch: Ất Tỵ
 • Ngũ hành: Hoả – Phú đăng Hoả (Lửa đèn )

Ngũ hành sinh khắc:

 • Ngũ hành của con là Hoả, bố là Thuỷ, mẹ là Mộc, như vậy:
 • Ngũ hành của bố là Thuỷ tương khắc với Hoả của con, không tốt.
 • Ngũ hành của mẹ là Mộc tương sinh với Hoả của con, rất tốt.
 • Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2/4

Thiên can xung hợp:

 • Thiên can của con là Ất, bố là Bính, mẹ là Quý, như vậy:
 • Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

Địa chi xung hợp:

 • Địa chi của con là Tỵ, bố là tý, mẹ là Mùi, như vậy:
 • Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4

Kết luận: Tổng điểm là 4/10

Dự kiến sinh con năm 2026

 • Năm âm lịch: Bính Ngọ
 • Ngũ hành: Thuỷ – Thiên hà Thuỷ (Nước trên trời)

Ngũ hành sinh khắc:

 • Ngũ hành của con là Thuỷ, bố là Thuỷ, mẹ là Mộc, như vậy:
 • Ngũ hành của bố không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.
 • Ngũ hành của mẹ là Mộc tương sinh với Thuỷ của con, rất tốt.
 • Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2.5/4

Thiên can xung hợp:

 • Thiên can của con là Bính, bố là Bính, mẹ là Quý, như vậy:
 • Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

Địa chi xung hợp:

 • Địa chi của con là Ngọ, bố là tý, mẹ là Mùi, như vậy:
 • Địa Chi của bố là tý xung khắc với Ngọ của con, không tốt.
 • Địa Chi của mẹ là Mùi tương hợp với Ngọ của con, rất tốt.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4

Kết luận: Tổng điểm là 5.5/10

Dự kiến sinh con năm 2027

 • Năm âm lịch: Đinh Mùi
 • Ngũ hành: Thuỷ – Thiên hà Thuỷ (Nước trên trời)

Ngũ hành sinh khắc:

 • Ngũ hành của con là Thuỷ, bố là Thuỷ, mẹ là Mộc, như vậy:
 • Ngũ hành của bố không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.
 • Ngũ hành của mẹ là Mộc tương sinh với Thuỷ của con, rất tốt.
 • Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2.5/4

Thiên can xung hợp:

 • Thiên can của con là Đinh, bố là Bính, mẹ là Quý, như vậy:
 • Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Thiên Can của mẹ là Quý tương khắc với Đinh của con, không tốt.
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2

Địa chi xung hợp:

 • Địa chi của con là Mùi, bố là tý, mẹ là Mùi, như vậy:
 • Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4

Kết luận: Tổng điểm là 4/10

Dự kiến sinh con năm 2028

 • Năm âm lịch: Mậu Thân
 • Ngũ hành: Thổ – Đại dịch Thổ (Ðất vườn rộng)

Ngũ hành sinh khắc:

 • Ngũ hành của con là Thổ, bố là Thuỷ, mẹ là Mộc, như vậy:
 • Ngũ hành của bố là Thuỷ tương khắc với Thổ của con, không tốt.
 • Ngũ hành của mẹ là Mộc tương khắc với Thổ của con, không tốt.
 • Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 0/4

Thiên can xung hợp:

 • Thiên can của con là Mậu, bố là Bính, mẹ là Quý, như vậy:
 • Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Thiên Can của mẹ là Quý tương sinh với Mậu của con, rất tốt.
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1.5/2

Địa chi xung hợp:

 • Địa chi của con là Thân, bố là tý, mẹ là Mùi, như vậy:
 • Địa Chi của bố là tý tương hợp với Thân của con, rất tốt.
 • Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

Kết luận: Tổng điểm là 4/10

Chồng 1996 vợ 2003 sinh con năm 2023 tháng nào đẹp?

Bản mệnh Vượng Tướng Hưu Tử
Kim Thu Tứ Quý Đông Xuân Hạ
Mộc Xuân Đông Hạ Tứ Quý Thu
Thuỷ Đông Thu Xuân Hạ Tứ Quý
Hoả Hạ Xuân Tứ Quý Thu Đông
Thổ Tứ Quý Hạ Thu Đông Xuân

Chồng Bính Tý 1996 vợ Quý Mùi 2003 nên sinh con năm 2023 vào các tháng: 3, 6, 9, 12, 7, 8.

Năm sinh con đẹp chồng Bính Tý 1996 vợ Quý Mùi 2003

Năm sinh con Âm lịch Mệnh Số tuổi vợ
2023 Quý Mão Kim Bạch Kim 21
2024 Giáp Thìn Phúc Đăng Hỏa 22
2026 Bính Ngọ Thiên Hà Thủy 24
2027 Đinh Mùi Thiên Hà Thủy 25

Kết luận

Trên đây là luận giải chi tiết về chồng Bính Tý 1996 vợ Quý Mùi 2003 sinh con năm nào tốt. Từ đó bố mẹ tuổi có cơ sở để chọn được năm sinh con thuận lợi nhất. Đó cũng được coi là một món quà dành tặng cho thiên thần nhỏ, giúp con sinh ra có cuộc đời may mắn và bình an, công thành danh toại.

5/5 - (3 bình chọn)

Quốc Tuấn

Chuyên gia phong thuỷ
Xin chào các bạn, tôi là Quốc Tuấn. Tôi là một chuyên gia hàng đầu về Ngũ Hành và phong thủy tại Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tôi đã giúp hàng ngàn người tìm hiểu và áp dụng nguyên lý Ngũ Hành vào cuộc sống hàng ngày để đạt được sự cân bằng và thịnh vượng.