Chồng Bính Tý 1996 vợ Nhâm Ngọ 2002 sinh con năm nào tốt nhất?

chồng 1996 vợ 2002 sinh con năm nào tốt nhất?

Việc xem chồng 1996 vợ 2002 sinh con năm nào hợp hoặc muốn xem năm cụ thể là chồng 1996 vợ 2002 sinh con năm 2023 có tốt không? Nếu cha mẹ đang có ý định sinh con trong năm này thì cùng Nguhanhtuongsinh phân tích chi tiết nhé!

Thông tin chồng tuổi Bính Tý vợ tuổi Nhâm Ngọ 

Tiêu chí Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1996 2002
Can Chi Bính Tý Nhâm Ngọ
Mệnh cung Giản hạ thủy Dương liễu mộc
Cung phi Tốn Cấn

Chồng 1996 vợ 2002 sinh con năm nào tốt nhất?

Dự kiến sinh con năm 2023

 • Năm âm lịch: Quý Mão
 • Ngũ hành: Kim – Bạch Kim (Bạch kim)

Ngũ hành sinh khắc:

 • Ngũ hành của con là Kim, bố là Thuỷ, mẹ là Mộc, như vậy:
 • Ngũ hành của bố là Thuỷ tương sinh với Kim của con, rất tốt.
 • Ngũ hành của mẹ là Mộc tương khắc với Kim của con, không tốt.
 • Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2/4

Thiên can xung hợp:

 • Thiên can của con là Quý, bố là Bính, mẹ là Nhâm, như vậy:
 • Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

Địa chi xung hợp:

 • Địa chi của con là Mão, bố là tý, mẹ là Ngọ, như vậy:
 • Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4

Kết luận: Tổng điểm là 4/10

Dự kiến sinh con năm 2024

 • Năm âm lịch: Giáp Thìn
 • Ngũ hành: Hoả – Phú đăng Hoả (Lửa đèn )

Ngũ hành sinh khắc:

 • Ngũ hành của con là Hoả, bố là Thuỷ, mẹ là Mộc, như vậy:
 • Ngũ hành của bố là Thuỷ tương khắc với Hoả của con, không tốt.
 • Ngũ hành của mẹ là Mộc tương sinh với Hoả của con, rất tốt.
 • Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2/4

Thiên can xung hợp:

 • Thiên can của con là Giáp, bố là Bính, mẹ là Nhâm, như vậy:
 • Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

Địa chi xung hợp:

 • Địa chi của con là Thìn, bố là tý, mẹ là Ngọ, như vậy:
 • Địa Chi của bố là tý tương hợp với Thìn của con, rất tốt.
 • Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

Kết luận: Tổng điểm là 5.5/10

Dự kiến sinh con năm 2025

 • Năm âm lịch: Ất Tỵ
 • Ngũ hành: Hoả – Phú đăng Hoả (Lửa đèn )

Ngũ hành sinh khắc:

 • Ngũ hành của con là Hoả, bố là Thuỷ, mẹ là Mộc, như vậy:
 • Ngũ hành của bố là Thuỷ tương khắc với Hoả của con, không tốt.
 • Ngũ hành của mẹ là Mộc tương sinh với Hoả của con, rất tốt.
 • Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2/4

Thiên can xung hợp:

 • Thiên can của con là Ất, bố là Bính, mẹ là Nhâm, như vậy:
 • Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

Địa chi xung hợp:

 • Địa chi của con là Tỵ, bố là tý, mẹ là Ngọ, như vậy:
 • Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4

Kết luận: Tổng điểm là 4/10

Dự kiến sinh con năm 2026

 • Năm âm lịch: Bính Ngọ
 • Ngũ hành: Thuỷ – Thiên hà Thuỷ (Nước trên trời)

Ngũ hành sinh khắc:

 • Ngũ hành của con là Thuỷ, bố là Thuỷ, mẹ là Mộc, như vậy:
 • Ngũ hành của bố không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.
 • Ngũ hành của mẹ là Mộc tương sinh với Thuỷ của con, rất tốt.
 • Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2.5/4

Thiên can xung hợp:

 • Thiên can của con là Bính, bố là Bính, mẹ là Nhâm, như vậy:
 • Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Thiên Can của mẹ là Nhâm tương khắc với Bính của con, không tốt.
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2

Địa chi xung hợp:

 • Địa chi của con là Ngọ, bố là tý, mẹ là Ngọ, như vậy:
 • Địa Chi của bố là tý xung khắc với Ngọ của con, không tốt.
 • Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 0.5/4

Kết luận: Tổng điểm là 3.5/10

Dự kiến sinh con năm 2027

 • Năm âm lịch: Đinh Mùi
 • Ngũ hành: Thuỷ – Thiên hà Thuỷ (Nước trên trời)

Ngũ hành sinh khắc:

 • Ngũ hành của con là Thuỷ, bố là Thuỷ, mẹ là Mộc, như vậy:
 • Ngũ hành của bố không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.
 • Ngũ hành của mẹ là Mộc tương sinh với Thuỷ của con, rất tốt.
 • Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2.5/4

Thiên can xung hợp:

 • Thiên can của con là Đinh, bố là Bính, mẹ là Nhâm, như vậy:
 • Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Thiên Can của mẹ là Nhâm tương sinh với Đinh của con, rất tốt.
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1.5/2

Địa chi xung hợp:

 • Địa chi của con là Mùi, bố là tý, mẹ là Ngọ, như vậy:
 • Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Địa Chi của mẹ là Ngọ tương hợp với Mùi của con, rất tốt.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

Kết luận: Tổng điểm là 6.5/10

Dự kiến sinh con năm 2028

 • Năm âm lịch: Mậu Thân
 • Ngũ hành: Thổ – Đại dịch Thổ (Ðất vườn rộng)

Ngũ hành sinh khắc:

 • Ngũ hành của con là Thổ, bố là Thuỷ, mẹ là Mộc, như vậy:
 • Ngũ hành của bố là Thuỷ tương khắc với Thổ của con, không tốt.
 • Ngũ hành của mẹ là Mộc tương khắc với Thổ của con, không tốt.
 • Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 0/4

Thiên can xung hợp:

 • Thiên can của con là Mậu, bố là Bính, mẹ là Nhâm, như vậy:
 • Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Thiên Can của mẹ là Nhâm tương khắc với Mậu của con, không tốt.
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2

Địa chi xung hợp:

 • Địa chi của con là Thân, bố là tý, mẹ là Ngọ, như vậy:
 • Địa Chi của bố là tý tương hợp với Thân của con, rất tốt.
 • Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

Kết luận: Tổng điểm là 3/10

Dự kiến sinh con năm 2029

 • Năm âm lịch: Kỷ Dậu
 • Ngũ hành: Thổ – Đại dịch Thổ (Ðất vườn rộng)

Ngũ hành sinh khắc:

 • Ngũ hành của con là Thổ, bố là Thuỷ, mẹ là Mộc, như vậy:
 • Ngũ hành của bố là Thuỷ tương khắc với Thổ của con, không tốt.
 • Ngũ hành của mẹ là Mộc tương khắc với Thổ của con, không tốt.
 • Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 0/4

Thiên can xung hợp:

 • Thiên can của con là Kỷ, bố là Bính, mẹ là Nhâm, như vậy:
 • Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

Địa chi xung hợp:

 • Địa chi của con là Dậu, bố là tý, mẹ là Ngọ, như vậy:
 • Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4

Kết luận: Tổng điểm là 2/10

Dự kiến sinh con năm 2030

 • Năm âm lịch: Canh Tuất
 • Ngũ hành: Kim – Thoa xuyến Kim (Vàng trang sức)

Ngũ hành sinh khắc:

 • Ngũ hành của con là Kim, bố là Thuỷ, mẹ là Mộc, như vậy:
 • Ngũ hành của bố là Thuỷ tương sinh với Kim của con, rất tốt.
 • Ngũ hành của mẹ là Mộc tương khắc với Kim của con, không tốt.
 • Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2/4

Thiên can xung hợp:

 • Thiên can của con là Canh, bố là Bính, mẹ là Nhâm, như vậy:
 • Thiên Can của bố là Bính tương khắc với Canh của con, không tốt.
 • Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2

Địa chi xung hợp:

 • Địa chi của con là Tuất, bố là tý, mẹ là Ngọ, như vậy:
 • Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Địa Chi của mẹ là Ngọ tương hợp với Tuất của con, rất tốt.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

Kết luận: Tổng điểm là 5/10

Dự kiến sinh con năm 2031

 • Năm âm lịch: Tân Hợi
 • Ngũ hành: Kim – Thoa xuyến Kim (Vàng trang sức)

Ngũ hành sinh khắc:

 • Ngũ hành của con là Kim, bố là Thuỷ, mẹ là Mộc, như vậy:
 • Ngũ hành của bố là Thuỷ tương sinh với Kim của con, rất tốt.
 • Ngũ hành của mẹ là Mộc tương khắc với Kim của con, không tốt.
 • Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2/4

Thiên can xung hợp:

 • Thiên can của con là Tân, bố là Bính, mẹ là Nhâm, như vậy:
 • Thiên Can của bố là Bính tương sinh với Tân của con, rất tốt.
 • Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1.5/2

Địa chi xung hợp:

 • Địa chi của con là Hợi, bố là tý, mẹ là Ngọ, như vậy:
 • Địa Chi của bố là tý tương hợp với Hợi của con, rất tốt.
 • Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

Kết luận: Tổng điểm là 6/10

Chồng 1996 vợ 2002 sinh con năm 2024 tháng nào đẹp?

Bản mệnh Vượng Tướng Hưu Tử
Kim Thu Tứ Quý Đông Xuân Hạ
Mộc Xuân Đông Hạ Tứ Quý Thu
Thuỷ Đông Thu Xuân Hạ Tứ Quý
Hoả Hạ Xuân Tứ Quý Thu Đông
Thổ Tứ Quý Hạ Thu Đông Xuân

Chồng Bính Tý 1996 vợ Nhâm Ngọ 2002 nên sinh con năm 2024 vào các tháng: 4, 5, 1, 2.

Năm sinh con đẹp chồng Bính Tý 1996 vợ Nhâm Ngọ 2002

Năm sinh con Âm lịch Mệnh Số tuổi vợ
2024 Giáp Thìn Phúc Đăng Hỏa 23
2030 Canh Tuất Thoa Xuyến Kim 29

Kết luận

Chồng 1996 vợ 2002 nên chọn các năm 2024, 2030 để sinh con sẽ được may mắn, thịnh vượng.

Qua bài viết trên Nguhanhtuongsinh.com đã luận giải giúp bạn năm sinh con phù hợp chồng 1996 vợ 2002. Việc chọn năm sinh cho con sẽ giúp cho bản thân con có được những khởi đầu may mắn, tốt đẹp, Chúc các bố mẹ chọn được tuổi sinh con đẹp, ưng ý!

5/5 - (1 bình chọn)

Quốc Tuấn

Chuyên gia phong thuỷ
Xin chào các bạn, tôi là Quốc Tuấn. Tôi là một chuyên gia hàng đầu về Ngũ Hành và phong thủy tại Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tôi đã giúp hàng ngàn người tìm hiểu và áp dụng nguyên lý Ngũ Hành vào cuộc sống hàng ngày để đạt được sự cân bằng và thịnh vượng.