Chồng Bính Tý 1996 vợ Kỷ Mão 1999 sinh con năm nào hợp nhất?

chồng 1996 vợ 1999 sinh con năm nào hợp

Chồng 1996 vợ 1999 nên sinh con năm nào tốt?  Đây là vấn đề được nhiều cặp vợ chồng Bính Tý – Kỷ Mão quan tâm. Để giúp các cặp vợ chồng 1996 và 1999 chọn được năm sinh con hợp tuổi, hợp mệnh mang lại may mắn, thành công cho gia đình. Bài viết này, Nguhanhtuongsinh sẽ cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết nhất về chủ đề chồng Bính Tý 1996 vợ Kỷ Mão 1999 sinh con năm nào hợp? Cùng theo dõi ngay sau đây nhé!

Giới thiệu tuổi chồng Bính Tý 1996 vợ Kỷ Mão 1999

Tiêu chí Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1996 1999
Can Chi Bính Tý Kỷ Mão
Mệnh cung Giản hạ thủy Thành đầu thổ
Cung phi Tốn Cấn

Chồng 1996 vợ 1999 nên sinh con năm nào tốt?

Chồng Bính Tý 1996 vợ Kỷ Mão 1999 sinh con năm 2023 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi Mão, tức Mèo qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

Niên mệnh của con là Kim, niên mệnh của bố là Thủy, niên mệnh của mẹ là Thổ.

Như vậy:

 • Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh bố vì Kim sinh Thủy. Mệnh con làm lợi cho mệnh bố=> Tiểu cát
 • Niên mệnh mẹ tương sinh với niên mệnh con vì Thổ sinh Kim. Mệnh mẹ làm lợi cho mệnh con. => Đại cát
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 3.5/4 điểm

Thiên can của con là Quý, thiên can của bố là Bính, thiên can của mẹ là Kỷ.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ và thiên can của con trực xung vì Quý khắc Kỷ => Hung
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2 điểm

Địa chi của con là Mão, địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Mão. Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con vừa phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu), vừa phạm Tương hình (Tý chống Mão) => Hung
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4 điểm

Kết luận: Năm 2023 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con ở mức trung bình (5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Bính Tý 1996 vợ Kỷ Mão 1999 hoàn toàn có thể sinh con năm 2023 .

Chồng Bính Tý 1996 vợ Kỷ Mão 1999 sinh con năm 2024 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, tức Rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Thủy, niên mệnh của mẹ là Thổ.

Như vậy:

 • Niên mệnh bố tương khắc với niên mệnh con vì Hỏa khắc Thủy. Mệnh bố bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh mẹ vì Hỏa sinh Thổ. Mệnh con làm lợi cho mệnh mẹ => Tiểu cát
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1.5/4 điểm

Thiên can của con là Giáp, thiên can của bố là Bính, thiên can của mẹ là Kỷ.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ và thiên can của con tương hợp vì Giáp hợp Kỷ => Cát
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1.5/2 điểm

Địa chi của con là Thìn, địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Mão.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) => Cát
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Lục Hại (Mão hại Thìn) => Hung
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm

Kết luận: Năm 2024 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con ở mức trung bình (5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Bính Tý 1996 vợ Kỷ Mão 1999 hoàn toàn có thể sinh con năm 2024 .

Chồng Bính Tý 1996 vợ Kỷ Mão 1999 sinh con năm 2025 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là Xuất Huyệt Chi Xà, tức Rắn rời hang. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Thủy, niên mệnh của mẹ là Thổ.

Như vậy:

 • Niên mệnh bố tương khắc với niên mệnh con vì Hỏa khắc Thủy. Mệnh bố bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh mẹ vì Hỏa sinh Thổ. Mệnh con làm lợi cho mệnh mẹ => Tiểu cát
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1.5/4 điểm

Thiên can của con là Ất, thiên can của bố là Bính, thiên can của mẹ là Kỷ.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ và thiên can của con trực xung vì Kỷ khắc Ất => Hung
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2 điểm

Địa chi của con là Tị, địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Mão.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con phạm Tứ Tuyệt (Tí tuyệt Tỵ) => Hung
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4 điểm

Kết luận: Năm 2025 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp (3/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Bính Tý 1996 vợ Kỷ Mão 1999 không hợp tuổi sinh con năm 2025.

Chồng Bính Tý 1996 vợ Kỷ Mão 1999 sinh con năm 2026 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là Hành Lộ Chi Mã, tức ngựa chiến chạy trên đường. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Thủy, niên mệnh của mẹ là Thổ.

Như vậy:

 • Niên mệnh con và niên mệnh bố không sinh không khắc với nhau vì Thủy hòa Thủy => Bình
 • Niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì Thổ khắc Thủy. Mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1/4 điểm

Thiên can của con là Bính, thiên can của bố là Bính, thiên can của mẹ là Kỷ.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Ngọ, địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Mão.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con phạm Lục Xung (Tý xung Ngọ) và phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) => Hung
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) => Hung
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 0/4 điểm

Kết luận:  Năm 2026 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp (2/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Bính Tý 1996 vợ Kỷ Mão 1999 không hợp tuổi sinh con năm 2026.

Chồng Bính Tý 1996 vợ Kỷ Mão 1999 sinh con năm 2027 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2027 tuổi Đinh Mùi, tức tuổi con dê. Thường gọi là Thất Quần Chi Dương, tức Dê lạc đàn. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Thủy, niên mệnh của mẹ là Thổ.

Như vậy:

 • Niên mệnh con và niên mệnh bố không sinh không khắc với nhau vì Thủy hòa Thủy => Bình
 • Niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì Thổ khắc Thủy. Mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1/4 điểm

Thiên can của con là Đinh, thiên can của bố là Bính, thiên can của mẹ là Kỷ.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Mùi, địa chi của bố là Tý, địa chi của mẹ là Mão.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con phạm Lục Hại (Tý hại Mùi) => Hung
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) => Cát
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm

Kết luận: Năm 2027 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp (4/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Bính Tý 1996 vợ Kỷ Mão 1999 không hợp tuổi sinh con năm 2027.

Chồng 1996 vợ 1999 sinh con năm 2023 tháng nào đẹp?

Bản mệnh Vượng Tướng Hưu Tử
Kim Thu Tứ Quý Đông Xuân Hạ
Mộc Xuân Đông Hạ Tứ Quý Thu
Thuỷ Đông Thu Xuân Hạ Tứ Quý
Hoả Hạ Xuân Tứ Quý Thu Đông
Thổ Tứ Quý Hạ Thu Đông Xuân

Chồng Bính Tý 1996 vợ Kỷ Mão 1999 nên sinh con năm 2023 vào các tháng: 3, 6, 9, 12, 7, 8.

Kết luận

Các năm khác sinh con hợp với chồng 1996 vợ 1999 là: 2030 (6.5 / 10 điểm), 2031 (8/10 điểm), 2040 (6/10 điểm), 2044 (6/10 điểm), 2045 (6.5 / 10 điểm).

Hi vọng, qua bài phân tích trên, sẽ giúp các bạn nắm được thông tin chồng 1996 vợ 1999 sinh con năm nào tốt nhất? Chúc gia đình bạn sớm sinh quý tử, gia đình yên ấm, hạnh phúc, mọi sự như ý.

5/5 - (1 bình chọn)

Quốc Tuấn

Chuyên gia phong thuỷ
Xin chào các bạn, tôi là Quốc Tuấn. Tôi là một chuyên gia hàng đầu về Ngũ Hành và phong thủy tại Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tôi đã giúp hàng ngàn người tìm hiểu và áp dụng nguyên lý Ngũ Hành vào cuộc sống hàng ngày để đạt được sự cân bằng và thịnh vượng.