Chồng Ất Hợi 1995 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm nào hợp?

chồng 1995 vợ 1996 sinh con năm nào hợp

Chồng 1995 vợ 1996 sinh con năm nào tốt nhất? Cũng như bố mẹ sinh bé trai bé gái vào năm nào tốt nhất. Để tuổi con được hợp tuổi bố mẹ để con được khỏe mạnh, bình an, may mắn, có mọi khởi đầu thuận lợi. Để đánh giá chi tiết từng khía cạnh sinh con năm nào hợp thì cùng Ngũ hành tương sinh phân tích nhé!

Tổng quan về chồng 1995 vợ 1996

Tiêu chí Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1995 1996
Can Chi tuổi Ất Hợi tuổi Bính Tý
Mệnh cung Sơn đầu hỏa Giản hạ thủy
Cung phi Khôn Khôn

Chồng 1995 vợ 1996 sinh con năm nào tốt nhất?

Chồng Ất Hợi 1995 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2023 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi Mão, tức Mèo qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

Niên mệnh của con là Kim, niên mệnh của bố là Hỏa, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh bố tương khắc với niên mệnh con vì Hỏa khắc Kim. Mệnh bố không tốt cho mệnh con. => Đại hung
 • Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh mẹ vì Kim sinh Thủy. Mệnh con làm lợi cho mệnh mẹ=> Tiểu cát
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1.5/4 điểm

Thiên can của con là Quý, thiên can của bố là Ất, thiên can của mẹ là Bính.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Mão, địa chi của bố là Hợi, địa chi của mẹ là Tý.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) => Cát
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con vừa phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu), vừa phạm Tương hình (Tý chống Mão) => Hung
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm

Kết luận: Năm 2023 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp (4.5 / 10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Ất Hợi 1995 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2023 .

Chồng Ất Hợi 1995 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2024 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, tức Rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Hỏa, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh con và niên mệnh bố không sinh không khắc với nhau vì Hỏa hòa Hỏa => Bình
 • Niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì Hỏa khắc Thủy. Mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1/4 điểm

Thiên can của con là Giáp, thiên can của bố là Ất, thiên can của mẹ là Bính.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Thìn, địa chi của bố là Hợi, địa chi của mẹ là Tý.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) => Cát
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 3/4 điểm

Kết luận: Năm 2024 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con ở mức trung bình (5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Ất Hợi 1995 vợ Bính Tý 1996 hoàn toàn có thể sinh con năm 2024.

Chồng Ất Hợi 1995 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2025 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là Xuất Huyệt Chi Xà, tức Rắn rời hang. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Hỏa, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh con và niên mệnh bố không sinh không khắc với nhau vì Hỏa hòa Hỏa => Bình
 • Niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì Hỏa khắc Thủy. Mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1/4 điểm

Thiên can của con là Ất, thiên can của bố là Ất, thiên can của mẹ là Bính.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Tị, địa chi của bố là Hợi, địa chi của mẹ là Tý.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con phạm Lục Xung (Tỵ xung Hợi) và phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) => Hung
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Tứ Tuyệt (Tý tuyệt Tị) => Hung
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 0/4 điểm

Kết luận: Năm 2025 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp (2/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Ất Hợi 1995 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 202 .

Chồng Ất Hợi 1995 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2026 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là Hành Lộ Chi Mã, tức ngựa chiến chạy trên đường. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Hỏa, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh bố vì Thủy khắc Hỏa. Mệnh con không tốt cho mệnh bố. => Tiểu hung
 • Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khắc với nhau vì Thủy hòa Thủy => Bình
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1/4 điểm

Thiên can của con là Bính, thiên can của bố là Ất, thiên can của mẹ là Bính.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Ngọ, địa chi của bố là Hợi, địa chi của mẹ là Tý.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con phạm Tứ Tuyệt (Hợi tuyệt Ngọ) => Hung
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Lục Xung (Tý xung Ngọ) và phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) => Hung
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 0/4 điểm

Kết luận: Năm 2026 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp ( 2/10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Ất Hợi 1995 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2026.

Chồng Ất Hợi 1995 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2027 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2027 tuổi Đinh Mùi, tức tuổi con dê. Thường gọi là Thất Quần Chi Dương, tức Dê lạc đàn. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Hỏa, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh bố vì Thủy khắc Hỏa. Mệnh con không tốt cho mệnh bố. => Tiểu hung
 • Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khắc với nhau vì Thủy hòa Thủy => Bình
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1/4 điểm

Thiên can của con là Đinh, thiên can của bố là Ất, thiên can của mẹ là Bính.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Mùi, địa chi của bố là Hợi, địa chi của mẹ là Tý.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) => Cát
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Lục Hại (Tý hại Mùi) => Hung
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm

Kết luận: Năm 2027 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp ( 4/10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Ất Hợi 1995 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2027 .

Chồng 1995 vợ 1996 sinh con năm 2028 tháng nào đẹp?

Bản mệnh Vượng Tướng Hưu Tử
Kim Thu Tứ Quý Đông Xuân Hạ
Mộc Xuân Đông Hạ Tứ Quý Thu
Thuỷ Đông Thu Xuân Hạ Tứ Quý
Hoả Hạ Xuân Tứ Quý Thu Đông
Thổ Tứ Quý Hạ Thu Đông Xuân

Chồng Ất Hợi 1995 vợ Bính Tý 1996 nên sinh con năm 2028 vào các tháng: 3, 6, 9, 12, 4, 5.

Kết luận

Các năm khác sinh con hợp với Chồng 1995 vợ 1996 là: 2032 (6/10 điểm), 2033 (7/10 điểm), 2036 (6.5 / 10 điểm), 2040 (6.5 / 10 điểm).

Trên đây là các thông tin liên quan tới chồng 1995 vợ 1996 sinh con năm nào tốt nhất, mong rằng, với những thông tin được cung cấp phía trên, quý bạn đọc sẽ chọn được năm sinh con ưng ý nhất giúp con có khởi đầu tốt đẹp và thuận lợi.

Bài liên quan:

5/5 - (2 bình chọn)

Quốc Tuấn

Chuyên gia phong thuỷ
Xin chào các bạn, tôi là Quốc Tuấn. Tôi là một chuyên gia hàng đầu về Ngũ Hành và phong thủy tại Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tôi đã giúp hàng ngàn người tìm hiểu và áp dụng nguyên lý Ngũ Hành vào cuộc sống hàng ngày để đạt được sự cân bằng và thịnh vượng.