Chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm nào tốt?

chồng 1994 vợ 1996 sinh con năm nào tốt

Chồng 1994 vợ 1996 sinh con năm nào tốt nhất? Đây chính là câu hỏi của rất nhiều cặp bố mẹ. Con cái nếu sinh ra hợp tuổi bố mẹ sẽ đem lại phần phúc khi cho gia đình, còn nếu con cái không hợp tuổi bố mẹ thì phải làm sao để phá giải phong thủy. Nếu bạn muốn biết thì tìm hiểu chi tiết tại đây cùng Ngũ hành tương sinh nhé!

Tổng quan chồng 1994 vợ 1996

Tiêu chí Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1994 1996
Can Chi Giáp Tuất Bính Tý
Mệnh cung Sơn đầu hỏa Giản hạ thủy
Cung phi Càn Khôn

Chồng 1994 vợ 1996 sinh con năm nào tốt nhất?

Chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2023 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi Mão, tức Mèo qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

Niên mệnh của con là Kim, niên mệnh của bố là Hỏa, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh bố tương khắc với niên mệnh con vì Hỏa khắc Kim. Mệnh bố không tốt cho mệnh con. => Đại hung
 • Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh mẹ vì Kim sinh Thủy. Mệnh con làm lợi cho mệnh mẹ=> Tiểu cát
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1.5/4 điểm

Thiên can của con là Quý, thiên can của bố là Giáp, thiên can của mẹ là Bính.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Mão, địa chi của bố là Tuất, địa chi của mẹ là Tý.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) => Cát
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con vừa phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu), vừa phạm Tương hình (Tý chống Mão) => Hung
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm

Kết luận: Năm 2023 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp (4.5 / 10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2023.

Chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2024 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, tức Rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Hỏa, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh con và niên mệnh bố không sinh không khắc với nhau vì Hỏa hòa Hỏa => Bình
 • Niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì Hỏa khắc Thủy. Mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1/4 điểm

Thiên can của con là Giáp, thiên can của bố là Giáp, thiên can của mẹ là Bính.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Thìn, địa chi của bố là Tuất, địa chi của mẹ là Tý.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con phạm Lục Xung (Thìn xung Tuất) và phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) => Hung
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) => Cát
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm

Kết luận: Năm 2024 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp (4/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2024.

Chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2025 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là Xuất Huyệt Chi Xà, tức Rắn rời hang. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Hỏa, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh con và niên mệnh bố không sinh không khắc với nhau vì Hỏa hòa Hỏa => Bình
 • Niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì Hỏa khắc Thủy. Mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1/4 điểm

Thiên can của con là Ất, thiên can của bố là Giáp, thiên can của mẹ là Bính.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Tị, địa chi của bố là Tuất, địa chi của mẹ là Tý.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Tứ Tuyệt (Tý tuyệt Tị) => Hung
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4 điểm

Kết luận: Năm 2025 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp ( 3/10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2025 .

Chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2026 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là Hành Lộ Chi Mã, tức ngựa chiến chạy trên đường. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Hỏa, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh bố vì Thủy khắc Hỏa. Mệnh con không tốt cho mệnh bố. => Tiểu hung
 • Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khắc với nhau vì Thủy hòa Thủy => Bình
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1/4 điểm

Thiên can của con là Bính, thiên can của bố là Giáp, thiên can của mẹ là Bính.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Ngọ, địa chi của bố là Tuất, địa chi của mẹ là Tý.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) => Cát
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Lục Xung (Tý xung Ngọ) và phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) => Hung
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm

Kết luận: Năm 2026 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp (4/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2026 .

Chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2027 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2027 tuổi Đinh Mùi, tức tuổi con dê. Thường gọi là Thất Quần Chi Dương, tức Dê lạc đàn. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Hỏa, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh bố vì Thủy khắc Hỏa. Mệnh con không tốt cho mệnh bố. => Tiểu hung
 • Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khắc với nhau vì Thủy hòa Thủy => Bình
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1/4 điểm

Thiên can của con là Đinh, thiên can của bố là Giáp, thiên can của mẹ là Bính.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Mùi, địa chi của bố là Tuất, địa chi của mẹ là Tý.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) và phạm Tương hình (Sửu – Tuất – Mùi chống nhau) => Hung
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Lục Hại (Tý hại Mùi) => Hung
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 0/4 điểm

Kết luận: Năm 2027 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp (2/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2027.

Chồng 1994 vợ 1996 sinh con năm 2023 tháng nào đẹp?

Xuất phát từ học thuyết Ngũ Hành, mỗi Hành Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ đều vượng, tức là mạnh mẽ phát triển ở một thời điểm trong năm và suy yếu ở những thời điểm khác. Cụ thể như sau:

Bản mệnh Vượng Tướng Hưu Tử
Kim Thu Tứ Quý Đông Xuân Hạ
Mộc Xuân Đông Hạ Tứ Quý Thu
Thuỷ Đông Thu Xuân Hạ Tứ Quý
Hoả Hạ Xuân Tứ Quý Thu Đông
Thổ Tứ Quý Hạ Thu Đông Xuân

Chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 nên sinh con năm 2023 vào các tháng: 4, 5, 1, 2. 

Kết luận

Các năm khác sinh con hợp với hai bạn là: 2028 (6/10 điểm), 2032 (6/10 điểm), 2033 (6/10 điểm), 2040 (6.5 / 10 điểm), 2041 (6/10 điểm).

Qua bài viết trên Nguhanhtuongsinh.com đã luận giải giúp bạn sinh con phù hợp chồng 1994 vợ 1996. Việc chọn năm sinh cho con sẽ giúp cho bản thân con có được khởi đầu may mắn, tốt đẹp. Chúc các bố mẹ chọn được tuổi sinh con đẹp nhé!

Bài liên quan:

5/5 - (3 bình chọn)

Quốc Tuấn

Chuyên gia phong thuỷ
Xin chào các bạn, tôi là Quốc Tuấn. Tôi là một chuyên gia hàng đầu về Ngũ Hành và phong thủy tại Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tôi đã giúp hàng ngàn người tìm hiểu và áp dụng nguyên lý Ngũ Hành vào cuộc sống hàng ngày để đạt được sự cân bằng và thịnh vượng.