Chồng Tân Mùi 1991 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm nào tốt nhất?

chồng 1991 vợ 1996 sinh con năm nào hợp

Mỗi người có một ngày sinh mang 1 vận mệnh con người khác nhau. Chồng 1991 vợ 1996 sinh con năm nào hợp cũng như ngày nào sinh con được tốt. Bài viết dưới đây Nguhanhtuongsinh sẽ luận giải cũng như phân tích xem chồng 1991 vợ 1996 nên sinh con năm nào đẹp, thay đổi được vận mệnh của con cùng theo dõi tại đây!

Tử vi chi tiết của chồng 1991 vợ 1996

Tiêu chí Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1991 1996
Can Chi Tân Mùi Bính Tý
Mệnh cung Lộ bàng thổ Giản hạ thủy
Cung phi Ly Khôn

Chồng 1991 vợ 1996 sinh con năm nào tốt?

Chồng Tân Mùi 1991 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2023 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi Mão, tức Mèo qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim .

Niên mệnh của con là Kim, niên mệnh của bố là Thổ, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh bố tương sinh với niên mệnh con vì Thổ sinh Kim. Mệnh bố làm lợi cho mệnh con. => Đại cát
 • Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh mẹ vì Kim sinh Thủy. Mệnh con làm lợi cho mệnh mẹ=> Tiểu cát
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 3.5/4 điểm

Thiên con của con là Quý, thiên can của bố là Tân, thiên can của mẹ là Bính.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Mão, địa chi của bố là Mùi, địa chi của mẹ là Tý.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) => Cát
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con vừa phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu), vừa phạm Tương hình (Tý chống Mão) => Hung
 • Địa chi của bố và địa chi của con đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) => Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm

Năm 2023 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con thông thường (6.5 / 10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Tân Mùi 1991 vợ Bính Tý 1996 hoàn toàn có thể sinh con năm 2023 .

Chồng Tân Mùi 1991 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2024 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, tức Rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn .

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Thổ, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh bố vì Hỏa sinh Thổ. Mệnh con làm lợi cho mệnh bố => Tiểu cát
 • Niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì Hỏa khắc Thủy. Mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1.5/4 điểm

Thiên can của con là Giáp, thiên can của bố là Tân, thiên can của mẹ là Bính.

Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Thìn, địa chi của bố là Mùi, địa chi của mẹ là Tý.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) => Hung
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) => Cát
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm

Năm 2024 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp (4.5 / 10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Tân Mùi 1991 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2024 .

Chồng Tân Mùi 1991 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2025 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là Xuất Huyệt Chi Xà, tức Rắn rời hang. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn .

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Thổ, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh bố vì Hỏa sinh Thổ. Mệnh con làm lợi cho mệnh bố => Tiểu cát
 • Niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì Hỏa khắc Thủy. Mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1.5/4 điểm

Thiên can của con Ất, thiên can của bố là Tân, thiên can của mẹ là Bính.

Như vậy:

 • Thiên can của bố và thiên can của con trực xung vì Ất khắc Tân => Hung
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2 điểm

Địa chi của con Tỵ, địa chi của bố là Mùi, địa chi của mẹ là Tý.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con đạt Tứ Đức Hợp (Tị Mùi Tứ Đức Hợp) => Cát
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Tứ Tuyệt (Tý tuyệt Tị) => Hung
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm

Năm 2025 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con ở mức khá thấp (4/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Tân Mùi 1991 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2025 .

Chồng Tân Mùi 1991 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2026 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là Hành Lộ Chi Mã, tức ngựa chiến chạy trên đường. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời .

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Thổ, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh bố tương khắc với niên mệnh con vì Thổ khắc Thủy. Mệnh bố bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khắc với nhau vì Thủy hòa Thủy => Bình
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1/4 điểm

Thiên can của con là Bính, thiên can của bố là Tân, thiên can của mẹ là Bính.

Như vậy:

 • Thiên can của bố tương hợp với thiên can của con vì Tân hợp Bính => Cát
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1.5/2 điểm

Địa chi của con là Ngọ, địa chi của bố là Mùi, địa chi của mẹ là Tý.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con đạt Lục Hợp (Ngọ hợp Mùi) => Cát
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Lục Xung (Tý xung Ngọ) và phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) => Hung
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm

Năm 2026 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp (4.5 / 10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Tân Mùi 1991 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2026 .

Chồng Tân Mùi 1991 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2027 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2027 tuổi Đinh Mùi, tức tuổi con dê. Thường gọi là Thất Quần Chi Dương, tức Dê lạc đàn. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Thổ, niên mệnh của mẹ là Thủy.

Như vậy:

 • Niên mệnh bố tương khắc với niên mệnh con vì Thổ khắc Thủy. Mệnh bố bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khắc với nhau vì Thủy hòa Thủy => Bình
 • Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1/4 điểm

Thiên can của con là Đinh, thiên can của bố là Tân, thiên can của mẹ là Bính.

Như vậy:

 • Thiên can của bố trực xung với thiên can của con vì Tân khắc Đinh => Hung
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2 điểm

Địa chi của con là Mùi, địa chi của bố là Mùi, địa chi của mẹ là Tý.

Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Lục Hại (Tý hại Mùi) => Hung
 • Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4 điểm

Năm 2027 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp (2.5 / 10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Tân Mùi 1991 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2027.

Lưu ý:

Các năm khác sinh con hợp với chồng 1991 vợ 1996 là: 2019 (6.5 / 10 điểm), 2031 (8/10 điểm ), 2040 (6/10 điểm ).

Kết luận

Bài viết trên đây Nguhanhtuongsinh.com đã chia sẻ cho chồng 1991 vợ 1996, đánh giá cũng như biết được mình nên sinh con năm nào, từ đó có thể chọn được số mệnh của con tốt nhất, để con phát triển một cách tốt nhất, chúc ba mẹ sớm có thêm em bé nhé!

Bài liên quan:

5/5 - (2 bình chọn)

Quốc Tuấn

Chuyên gia phong thuỷ
Xin chào các bạn, tôi là Quốc Tuấn. Tôi là một chuyên gia hàng đầu về Ngũ Hành và phong thủy tại Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tôi đã giúp hàng ngàn người tìm hiểu và áp dụng nguyên lý Ngũ Hành vào cuộc sống hàng ngày để đạt được sự cân bằng và thịnh vượng.