Chồng Canh Ngọ 1990 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm nào tốt nhất?

chồng 1990 vợ 1996 sinh con năm nào hợp

Chồng 1990 vợ 1996 sinh con năm nào hợp? Nếu bố mẹ đang có ý định sinh con thì chắc đây là câu hỏi làm cho bố mẹ thắc mắc đúng không? Bài viết này viết với ý nghĩa giúp cho bố mẹ đánh giá cũng như lựa chọn về việc sinh con năm nào tốt nhất!

Giới thiệu về tuổi chồng 1990 và vợ 1996

Tiêu chí Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1990 1996
Can Chi tuổi Canh Ngọ tuổi Bính Tý
Mệnh cung Lộ bàng thổ Giản hạ thủy
Cung phi Khảm Khôn

Chồng 1990 vợ 1996 sinh con năm nào hợp?

Chồng Canh Ngọ 1990 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2023 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi Mão, tức Mèo qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

Niên mệnh của con là Kim, niên mệnh của bố là Thổ, niên mệnh của mẹ là Thủy. Như vậy:

 • Niên mệnh bố tương sinh với niên mệnh con vì Thổ sinh Kim. Mệnh bố làm lợi cho mệnh con. => Đại cát
 • Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh mẹ vì Kim sinh Thủy. Mệnh con làm lợi cho mệnh mẹ=> Tiểu cát

Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc: 3.5 / 4 điểm

Thiên can của con là Quý, thiên can của bố là Canh, thiên can của mẹ là Bính. Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Mão, địa chi của bố là Ngọ, địa chi của mẹ là Tý. Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) => Hung
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con vừa phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu), vừa phạm Tương hình (Tý chống Mão) => Hung

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 0/4 điểm

Năm 2023 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp (4.5 / 10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Canh Ngọ 1990 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2023.

Chồng Canh Ngọ 1990 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2024 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, tức Rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Thổ, niên mệnh của mẹ là Thủy. Như vậy:

 • Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh bố vì Hỏa sinh Thổ. Mệnh con làm lợi cho mệnh bố => Tiểu cát
 • Niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì Hỏa khắc Thủy. Mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. => Đại hung

Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc: 1.5/4 điểm

Thiên con của con là Giáp, thiên can của bố là Canh, thiên can của mẹ là Bính. Như vậy:

 • Thiên can của bố và thiên can của con trực xung vì Giáp khắc Canh => Hung
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2 điểm

Địa chi của con là Thìn, địa chi của bố là Ngọ, địa chi của mẹ là Tý. Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) => Cát

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 3/4 điểm

Năm 2024 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con ở mức trung bình ( 5/10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Canh Ngọ 1990 vợ Bính Tý 1996 hoàn toàn có thể sinh con năm 2024 .

Chồng Canh Ngọ 1990 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2025 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là Xuất Huyệt Chi Xà, tức Rắn rời hang. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Thổ, niên mệnh của mẹ là Thủy. Như vậy:

 • Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh bố vì Hỏa sinh Thổ. Mệnh con làm lợi cho mệnh bố => Tiểu cát
 • Niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì Hỏa khắc Thủy. Mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. => Đại hung

Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc: 1.5/4 điểm

Thiên can của con là Ất, thiên can của bố là Canh, thiên can của mẹ là Bính. Như vậy:

 • Thiên can của bố và thiên can của con tương hợp vì Ất hợp Canh => Cát
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1.5/2 điểm

Địa chi của con là Tỵ, địa chi của bố là Ngọ, địa chi của mẹ là Tý. Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Tứ Tuyệt (Tý tuyệt Tị) => Hung

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4 điểm

Năm 2025 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp (4/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Canh Ngọ 1990 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2025 .

Chồng Canh Ngọ 1990 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2026 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là Hành Lộ Chi Mã, tức Con Ngữa chạy trên đường. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời .

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Thổ, niên mệnh của mẹ là Thủy. Như vậy:

 • Niên mệnh bố tương khắc với niên mệnh con vì Thổ khắc Thủy. Mệnh bố bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khắc với nhau vì Thủy hòa Thủy => Bình

Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc: 1/4 điểm

Thiên can của con là Bính, thiên can của bố là Canh, thiên can của mẹ là Bính. Như vậy:

 • Thiên can của bố trực xung với thiên can của con vì Canh khắc Bính => Hung
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2 điểm

Địa chi của con là Ngọ, địa chi của bố là Ngọ, địa chi của mẹ là Tý. Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con phạm Tương hình (Ngọ chống Ngọ) => Hung
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Lục Xung (Tý xung Ngọ) và phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) => Hung

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 0/4 điểm

Năm 2026 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp (1.5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Canh Ngọ 1990 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2026 .

Chồng Canh Ngọ 1990 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2027 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2027 tuổi Đinh Mùi, tức tuổi con dê. Thường gọi là Thất Quần Chi Dương, tức Dê lạc đàn. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời .

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Thổ, niên mệnh của mẹ là Thủy. Như vậy:

 • Niên mệnh bố tương khắc với niên mệnh con vì Thổ khắc Thủy. Mệnh bố bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
 • Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khắc với nhau vì Thủy hòa Thủy => Bình

Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc: 1/4 điểm

Thiên can của con là Đinh, thiên can của bố là Canh, thiên can của mẹ là Bính. Như vậy:

 • Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
 • Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Mùi, địa chi của bố là Ngọ, địa chi của mẹ là Tý. Như vậy:

 • Địa chi của bố và địa chi của con đạt Lục Hợp (Ngọ hợp Mùi) => Cát
 • Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Lục Hại (Tý hại Mùi) => Hung

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm

Năm 2027 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp (4/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Canh Ngọ 1990 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2027.

Lưu ý:

Các năm khác sinh con hợp với chồng 1990 vợ 1996 là: 2018 (6.5 / 10 điểm), 2030 (7/10 điểm), 2031 (7/10 điểm), 2040 (6/10 điểm).

Kết luận

Qua bài viết trên đây, Nguhanhtuongsinh.com đã luận giải sẽ giúp chồng 1990 vợ 1996 lựa chọn việc sinh con năm nào là may mắn và tốt đẹp. Chúc các cặp bố mẹ chọn được tuổi sinh con đẹp nhất!

Bài liên quan:

5/5 - (4 bình chọn)

Quốc Tuấn

Chuyên gia phong thuỷ
Xin chào các bạn, tôi là Quốc Tuấn. Tôi là một chuyên gia hàng đầu về Ngũ Hành và phong thủy tại Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tôi đã giúp hàng ngàn người tìm hiểu và áp dụng nguyên lý Ngũ Hành vào cuộc sống hàng ngày để đạt được sự cân bằng và thịnh vượng.